ร.ร.อนุบาล​เชียงใหม่​โชว์​ศักยภาพ​ต้นแบบ​การพัฒนา​คน​ตลอด​ช่วงชีวิต​”เด็ก​ปฐมวัย​” ถ่ายสดทั่วประเทศ​

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ​ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเปิดโครงการพร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสด ไปยังโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียน​อนุบาล​เชียงใหม่​พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ครูปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 81 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,200 คน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กสทช. สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โรงพยาบาลแมคคอมิค สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเดินหน้า​ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์​โครงการ​ดังกล่าว​นี้.