สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ เสร็จสิ้นแล้ว  มีนักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๐ คน

นักเรียนผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์  เชียงใหม่