หน้าหลัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จากสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เรื่อง ขอหยุดการกระจายเสียงชั่วคราวระหว่าง วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ขอหยุดการกระจายเสียงชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ทางด้านเทคนิค และระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม ทั้ง 4 ภูมิภาค

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญกับครอบครัว นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ และวางแผนกำหนดจุดพิธีเปิดและจุดปลูกต้นไม้ แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่า

  • ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุม.ก. นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญกับครอบครัว นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ และวางแผนกำหนดจุดพิธีเปิดและจุดปลูกต้นไม้ แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2567) ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมประชาสัมพันธ์การนำเสนอสาระความรู้ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

  • ข่าวทั่วไป