หน้าหลัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นเปาสันดินกี่หนา (โพธิมงคล)

  • ข่าวทั่วไป