หน้าหลัก

  • ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ผ่านรายการวิทยุเด็ก

  • ข่าวทั่วไป