หน้าหลัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมประชาสัมพันธ์การนำเสนอสาระความรู้ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

  • ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2567)

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมประชาสัมพันธ์การนำเสนอสาระความรู้ผ่านหอกระจายข่าวสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

  • ข่าวทั่วไป

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2567)