หน้าหลัก

KU Radio Way 000
  • ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นเปาสันดินกี่หนา (โพธิมงคล)

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายฯ MOU และคณะทำงานฯ ภาคประชาชน

  • ข่าวทั่วไป