กิจกรรมสาธิตวิชาชีพตลาดนัดสีเขียว”ครอบครัวม.ก.” วันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หัวข้อ “การทำไข่จ่อมและแบ่งปันประสบการณ์การทำโก๋นผึ้งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เสาร์แรกเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (เสาร์ 4 ก.พ. 66) เวลา 09.30 น. ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดการสาธิตวิชาชีพช่วงกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” เวทีสำหรับผู้สูงอายุได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์

ครั้งนี้ สาธิตการทำไข่จ่อม (อร่อย พอ ๆ กับไข่แมงมันจ่อม) ทำไว้บริโภค จำหน่าย แบ่งปัน และการแบ่งปันประสบการณ์การทำโก๋นผึ้งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ใช้ในสวนลำไย ให้ผึ้งช่วยผสมเกสรได้น้ำผึ้ง ไข่ผึ้ง ไว้บริโภค ไว้จำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.”

โดยวิทยากรจิตอาสา นายวิเชียร ไชยเลิศ (ป้อเลี้ยงทอนแม่แตง) “ครอบครัวม.ก.” คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรง

ในการนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผอ.ใหญ่,รก.ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ขอขอบคุณวิทยากรจิตอาสา ที่มาแบ่งปันประสบการณ์มา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังทางสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ AM Stereo 612 kHz,ภาคเหนือตนบนหรือรับชมได้ที่ www.kurplus612.com , Facebook Live , Youtube สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่พร้อมเครือข่ายฯ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประทศ ออนไลน์ทั่วโลก

สำหรับตลาดนัดสีเขียว”ครอบครัวม.ก.” มีทุกวันเสาร์ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ บ้านแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรฯ 053-040228
มีกล้าไม้พันธุ์ดี ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรูปต่าง ๆ
เกษตรกรผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” ผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาเป็นกันเอง

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”