ขอเชิญรับชมและรับฟัง เสวนา เรื่อง ทิศทางการประมงไทยในบริบทความเป็นกลางทางคาร์บอน ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

📣(6 มี.ค. 67)📌ขอเชิญรับชมและรับฟัง เสวนาพิเศษถ่ายทอดสด ในระบบ AM STEREO และ ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ของสถานีวิทยุ ม.ก. เวลา 08.30 – 12.00 น.เสวนา เรื่อง ทิศทางการประมงไทยในบริบทความเป็นกลางทางคาร์บอน