ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom , รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. , You Tube : kuradio thailand , วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 612 KHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 KHz.

1.การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตของประเทศไทย
โดย คุณนางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
2.อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีผลต่อปริมาณน้ำฝนในไทย
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
3.ความเสี่ยงของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
โดย ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันน้ำท่วม และดำเนินการเสวนา

โดย ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference
Kasetsart University Kasetsart University Sriracha Campus Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen Kasetsart University Dailynews – เดลินิวส์ออนไลน์ ช่อง8 Amarin TV Thairath – ไทยรัฐออนไลน์