ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือโครงการปลูกป่า “ครอบครัวม.ก.”และภาคีเครือข่ายฯ ปี 2567

โครงการปลูกป่า “ครอบครัวม.ก.”และภาคีเครือข่ายฯ ปี 2567 ณ วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 25

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) และ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหา

คืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าว กับ “โครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต

คืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าว กับ “โครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต “กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสูงวัย และโรงเรียนในเครือข่ายสถานีว

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลต้นเปา จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา ณ วัดต้นเปาสันดินกี่หนา (โพธิมงคล)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ  ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายฯ MOU และคณะทำงานฯ ภาคประชาชน

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถาน

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประชุมหารือ ร่วมกับเทศบาลตำบลบวกค้าง ในการขับเคลื่อนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านโรงเรียนทางอากาศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

วันพุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคบ่าย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก., รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กรรมการบริหารผู้

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฯ MOU

วันพุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเช้า ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก., รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กรรมการบริหารผู้

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และทีมงาน เข้าประชุมหารือแนวทาง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และทีมงาน เข้าประชุมหารือแนวทาง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอก

“ครอบครัว ม.ก.” ทำบุญครบรอบ ๕๙ ปีสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้พิการ ของมูลนิธิสิริวัฒนาเชส เชียร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุขจากการให้ – แบ่งปัน “ครอบครัว ม.ก.”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมาย