ข่าวกิจกรรม

สาธิตวิชาชีพช่วงกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” โดยการสาธิตการทำนาหยอดโดยใช้นวัตกรรมท้องถิ่น (เครื่องหยอด) และการสาธิตการทำผางประทีป

วันเสาร์ 5 พ.ย.65 (เสาร์แรกของเดือน พ.ย.65) เวลา 09.30 น. ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้จัดสาธิตวิชาชีพช่วงกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.

ทีมงานม.ก.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบวิทยุให้ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.”บ้านดงป่าลัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ 26 ต.ค.65 เวลา 08.39-11.30 น. ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุม.ก. เดินทางไปเยี่

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรมใหม่ๆเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวบ้าน พร้อมมอบวิทยุให้กับกลุ่มผู้ฟังสมาชิกครอบครัว มก.ด้วย

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรมใหม่ๆเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวบ

หารือโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ smart farmer ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมบุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือกั

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่สานต่อเจตนารมณ์แจกวิทยุทรานซิสเตอร์ ให้ผู้ฟังวิทยุไว้รับองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารสำคัญในทุกสถานการณ์ทั้งยามปกติและภัยฉุกเฉิน ที่เดียวของต้นแบบโรงเรียนเกษตรทางอากาศเชียงใหม่

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่สานต่อเจตนารมณ์แจกวิทยุทรานซิสเตอร์ ให้ผู้ฟังวิทยุไว้รับองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารสำคัญในทุกสถานการณ์ทั้งยามป

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก. และมูลนิธิ มก. หารือขยายความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าพัฒนานำสุดยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและประชาชน ผ่านทุกแพลตฟอร์มวิทยุ ม.ก.

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก. และมูลนิธิ มก. หารือขยายความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าพัฒนานำสุดยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและปร

กิจกรรมสาธิตการทำไม้กวาดอ่อน (ไม้ยู) จากต๋องก๋ง (ดอกหญ้า) และไม้กวาดอ่อนจากปุ๋มเป้ง (ใบเฟิร์นป่า)

วันเสาร์ 1 ต.ค.65 ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำไม้กวาดอ่อน (ไม้ยู) จากต๋องก๋ง (ดอกหญ้า) และไม้กวาดอ่อนจากปุ๋มเป้ง (ใบเฟิร์นป่

เสาร์ 3 กันยายน 2565 สาธิตวิชาชีพ:การขยายพันธุ์ไม้ผล โดยวิทยากรจิตอาสา คุณจรูญ กันทา ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.”

เสาร์ 3 กันยายน 2565 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.”   ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไ