ข่าวกิจกรรม

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และทีมงาน เข้าประชุมหารือแนวทาง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และทีมงาน เข้าประชุมหารือแนวทาง ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา “โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านหอก

“ครอบครัว ม.ก.” ทำบุญครบรอบ ๕๙ ปีสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี ๒๕๖๗ โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้พิการ ของมูลนิธิสิริวัฒนาเชส เชียร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ สุขจากการให้ – แบ่งปัน “ครอบครัว ม.ก.”

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมาย

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ทำบุญครบรอบ 59 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ 19 ม.ค. 67 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียง

สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

22 ม.ค. 67 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดย นางสาวปาริชาต หาดพิชัย เจ้าหน้าที่ศาลปกครองเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมทีมปร

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ตามโครงการถ่ายทอดองค์รู้ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันศุกร์ 12 ม.ค. 67 เวลา 14.30 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีว

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โรงเรียนในเครือข่าย

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โรงเรียนใ

ธ.ก.ส. ให้เกียรติมอบปฏิทินปีใหม่ 2567 ของ ธกส. ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 ม.ค. 67 เวลา 11.58 น. นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธ.ก.ส. มอบหมายคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. นำโดยนายอุทัย พิมพ์ไกร รองผู้

“ครอบครัวม.ก.” ร่วมบริจาคพันธุ์พืชกับโครงการ “ร้อยรวมพืชพันธุ์ สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

“ครอบครัวม.ก.” ร่วมบริจาคพันธุ์พืชกับโครงการ “ร้อยรวมพืชพันธุ์ สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 28 พ.ย. 66 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จั

ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16-17 ส.ค.66 ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย