ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๑๑ ส.ค. ๖๖ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก. รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ผลิตรายการน้อยต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” สู่ “วิทยากรน้อย กอช.” พ.ศ. 2566

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดอบรมผู้ผลิตรายการน้อยต้นกล้า “ครอบครัว ม.ก.” สู่ “วิทยากรน้อย กอช.” พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎา

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

19 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เวลาประมาณ 10:30 น. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ รวมถึง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิ

กิจกรรมสาธิตวิชาชีพตลาดนัดสีเขียว”ครอบครัวม.ก.” วันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หัวข้อ “การทำไข่จ่อมและแบ่งปันประสบการณ์การทำโก๋นผึ้งแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เสาร์แรกเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (เสาร์ 4 ก.พ. 66) เวลา 09.30 น. ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จัดการสาธิตวิชาชีพช่วงกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครั

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ผ่านรายการวิทยุเด็ก

วันนี้ 26 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมบุคลากรสถาน

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดานายขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน “ครอบครัวม.ก.”

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดานายขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน “ครอบครัวม.ก.”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

วันนี้ (24 ม.ค. 66) ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายผู้แทน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศ

ทำบุญวันครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันนี้ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุม.ก. ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชี

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ทำพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.39 น. ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุม.ก.