ข่าวกิจกรรม

เสาร์ 3 กันยายน 2565 สาธิตวิชาชีพ:การขยายพันธุ์ไม้ผล โดยวิทยากรจิตอาสา คุณจรูญ กันทา ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.”

เสาร์ 3 กันยายน 2565 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.”   ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไ

สาธิตวิชาชีพ การทำกับดักแมลงวันทอง วิทยากร โดย ร.ต.ต.สุรชาติ สุรนิภา ผู้ฟัง “ครอบครัวมก.”

วันเสาร์ 6 ส.ค.65 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวมก.” ทุกเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ บ้านแม่แก้ด น้อยตำบลป่าไ

ตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” เสาร์ 9 ก.ค. 65

เมื่อเสาร์ 9 ก.ค. 65 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ พบเกษตรกร ผู้สูงอายุ “ครอบครัว

กลับมาเปิดตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวมก.” แล้ว

วันนี้ 2 ก.ค. 2565 สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวมก.” กลับมาเปิดตลาดนัดฯ แล้ว หลังจากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย มีกิจ

เชิญร่วมฟังรายการ ” พมจ.เจียงใหม่ ใส่ใจ๋ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 15.05 – 15.55 น ตอน “ภารกิจและงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่” โดย พ.ต.อ.ดร.รุ่งฤทธิ์ โพธิโกสุม ประธานสาขาสมาคมสภาฯประจำจังหวัดเชียงใหม่

เชิญร่วมฟังรายการ ” พมจ.เจียงใหม่ ใส่ใจ๋ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 15.05 – 15.55 น ตอน “ภารกิจและงานสาขาส

เชิญร่วมฟังรายการ ” พมจ.เจียงใหม่ ใส่ใจ๋ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย” ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 15.05 – 15.55 น ตอน “พินัยกรรมชีวิต สิทธิอันชอบธรรม” โดย คุณยุพสินี ใจคำ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

เชิญร่วมฟังรายการ ” พมจ.เจียงใหม่ ใส่ใจ๋ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย” ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 15.05 – 15.55 น ตอน “พินัยกรรมชีว

เชิญร่วมฟังรายการ “พมจ.เจียงใหม่ ใส่ใจ๋ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย” ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.05 – 15.55 น ตอน “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง” โดย นายพีรวัส สักแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1

เชิญร่วมฟังรายการ “พมจ.เจียงใหม่ ใส่ใจ๋ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย” ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.05 – 15.55 น ตอน “กิจการการดูแลผู้สูง