ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

5 ธันวาคม 2565 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุ ม.ก. ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุ ม.ก. ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น

อบต.เทอดไทยชวนเที่ยวงานดีประจำปีและ Prayaprai highland run 2022

28 พ.ย.- นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เปิดเผยว่า ทาง อบต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เตรียมจัดงานใหญ่ช่วงสางท้ายปีเก่าต้อนรับป

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ ถึง ป. ๖) เข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”ส่งใบสมัครพร้อมผลงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ ถึง ป. ๖) เข้าร่วมประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยม

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุเด็ก รายการต้นกล้า “ครอบครัวม.ก.” ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ เครือข่าย “ครอบครัวม.ก.”

เมื่อวันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565. เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผอ.ใหญ่สถานีวิทยุม.ก. รักษาการผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ใ

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรมใหม่ๆเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวบ้าน พร้อมมอบวิทยุให้กับกลุ่มผู้ฟังสมาชิกครอบครัว มก.ด้วย

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรมใหม่ๆเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวบ

หารือโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ smart farmer ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมบุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือกั