คนสนใจข้อมูลดูแลสุขภาพสู้วิกฤตฝุ่น pm2.5 คณะแพทย์ฯมช.จัดบริการฉลอง 65 ปี

เชียงใหม่ 31 มี.ค.- ที่ชั้น 1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับในงานนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‘รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM2.5’ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีคึกคัก พร้อมกันนี้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แถลงถึงนโยบายคณะแพทยศาสตร์ มช. ในการสร้างอาคารสุจิณฺโณ ให้เป็นอาคารนำร่องในการ ปลอดฝุ่น PM 2.5 และการป้องกันดูแลสุขภาพของประชาชนด้วย

รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แถลงถึงความคืบหน้าอาคารสุจิณฺโณปลอดฝุ่น PM 2.5 และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงสถานการณ์และมาตรการการแก้ปัญหา PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตอบคำถามให้กับสื่อมวลชนและเยี่ยมชมบูธตรวจสุขภาพภายในงาน

นอกจากนี้ในงานยังมีเสวนาวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM2.5″ เรื่อง “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5”โดย รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์, ผศ.นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.

เสวนา เรื่อง “ผลของฝุ่น PM2.5 ต่อเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง”โดย อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.กิตติ เทียนขาว อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรม workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY “Air Purifier DIY by Suandok ป้องกันฝุ่น PM2.5” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนนักทีองเที่ยวผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากดอยต่างให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพในภาวะวิกฤต PM 2.5 นี้