ชวนร่วมอบรมฟรีรองรับท่องเที่ยว SDGs ที่เชียงใหม่

กรมการท่องเที่ยวยกระดับบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs ชาวเหนือห้ามพลาดอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม “การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs” จากเหล่ากูรูชั้นนำ อาทิ บรรยายพิเศษ SDGs กับการท่องเที่ยว, BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมด้านการท่องเที่ยวโดยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรม Workshop พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืนด้วย SDGs
ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องทาราทอง บอลรูม ชั้น2 โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฟรี ! ได้ที่ : https://forms.gle/DF2qARtb7wzvFECv8
ผู้ผ่านการอบรมพร้อมรับเข็ม SDGs และใบรับรอง(certificate)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : พีรญา จันทนดิษฐ์ โทร 062 -610- 8974