ตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” เสาร์ 9 ก.ค. 65

เมื่อเสาร์ 9 ก.ค. 65 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ พบเกษตรกร ผู้สูงอายุ “ครอบครัวม.ก.” นำสินค้าเกษตร ทั้งกล้าไม้พันธุ์ดี ผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ มาจำหน่าย ผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาเป็นกันเอง

เวลา 10.00 น. มีการสาธิต การทำ “ต๋าแหลว เจ็ดจั๊น” โดย วิทยากรจิตอาสา แม่ครูปราณี อำชำฤทธิ์ ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” เป็นเครื่องราง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ให้อยู่ดีมีสุข เป็นสิริมงคล

ขอเชิญมาอุดหนุนสินค้าเกษตร จากเกษตรกรโดยตรง ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ บ้านแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-040228