ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16-17 ส.ค.66 ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เกียรติจาก ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้