ประกาศ จากสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เรื่อง ขอหยุดการกระจายเสียงชั่วคราวระหว่าง วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ขอหยุดการกระจายเสียงชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ทางด้านเทคนิค และระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม ทั้ง 4 ภูมิภาค

ประกาศ จากสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

เรื่อง ขอหยุดการกระจายเสียงชั่วคราวระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ขอหยุดการกระจายเสียงชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ทางด้านเทคนิค และระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม ทั้ง 4 ภูมิภาค

แต่ผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆ ย้อนหลังได้ที่ Youtube ของ KUR+ เช่นเดิม
#สถานีวิทยุ ม.ก. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกร ตลอดไป
#kuradiothailand
#สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์