ภาคอุตสาหกรรมชูอาหารรองรับสังคมสูงวัยต่อยอดเพิ่มมูลค่าในงานลานนา expo 2024

เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุจากเชียงใหม่มุ่งตลาดใหญ่ พร้อมนำเสนอ 20 สินค้านำร่องในงาน Lanna Expo 2024

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ อุทยานวิทย์ มช. สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “The Elderly Food Innovation Products Fair 2024” ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จับนวัตกรรมใส่สินค้าสร้างมูลเพิ่ม มุ่งเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ นำเสนอ 20 ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมออกสู่ตลาด เตรียมเปิดตัวทดลองตลาดในงาน Lanna Expo 2024 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 67 โดยมี นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและนางพัชรี สองสีโย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ
ทองมุณี รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทย์ มช. กล่าวต้อนรับรวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนงานด้ายดังกล่าว
โดยนางพัชรี สองสีโย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงการช่วยเหลือและรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต จึงได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุ ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทักษะองค์ความรู้สู่การสร้างผลงานนวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในภาคเหนือพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ให้มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมขับเคลื่อนโครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมใหม่ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาการผลิตสู่อาหารแห่งอนาคต ที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับความต้องการของตลาด มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ราย และได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ซีโร่ซูการ์เบรด ขนมปังจากผงกล้วย นมถั่วแระญี่ปุ่นชนิดผงชงดื่ม เครื่องดื่มธัญพืชผสมไข่ผำเปปไทด์ โปรตีนบาร์ พุดดิ้งอะมาซาเกะรสข้าวหอมนิล กัมมี่น้ำผึ้งสอดไส้ลำไย ผงชงดื่มจมูกข้าว
เจลลี่ไฟเบอร์อินทผลัม เจลลี่เนื้อบุกบำรุงตับกลิ่นมะม่วง โดยจะนำมาทดสอบตลาดให้กลุ่มเป้าหมายได้ชิม เพื่อนำผลการทดสอบไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพก่อนออกสู่ตลาดจริง ภายในงาน Lanna Expo 2024 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่