มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ร่วมรำลึกพระคุณ ‘เจ้าดารารัศมี’ 150ปีประสูติกาล

มูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศร่วมบูชาระลึกพระคุณพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบวงสรวงบูชาองค์บูรพกษัตริย์ล้านนาพร้อมมอบน้ำดื่ม 4,000 ขวด และข้าวกล่อง 2,000 กล่องเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาฯ ครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล
เชียงใหม่ 20 ก.ย. – มูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ โดยนางพูลสุข บัววิรัตน์เลิศ ในฐานะรองประธานมูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ พร้อมคณะเป็นผู้แทนมูลนิธิมอบน้ำดื่ม 4,000 ขวด และข้าวกล่อง 2,000 กล่อง ให้ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมหลายหน่วยงานจัดขึ้น นอกจากนี้มูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จะเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบวงสรวงบูชาองค์บูรพกษัตริย์ล้านนาในวันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 06.30 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี แห่งประสูติกาล ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ได้ร่วมประพันธ์เพลงเจ้าหญิงแห่งล้านนาและเพลงรักแท้ 2 แผ่นดิน ถวายเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี วันประสูติ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่