สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฯ MOU

วันพุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ภาคเช้า ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก., รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ กรรมการบริหารผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ ทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางเข้ามอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่(สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายฯ MOU ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ในพื้นที่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โดย นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยและคณะผู้บริหารฯ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โดย ว่าที่ร้อยตรีไพสิน มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ และนางสุภาพ ฉันทธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ผู้แทนครูรับมอบเมล็ดพันธุ์แทนผู้บริหารและโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง โดย นายนิวัฒน์ จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง พร้อมคณะครูรับมอบเมล็ดพันธุ์และให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อให้ทางโรงเรียนนำเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าว ไปปลูกสำหรับเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  แบ่งปันในเครือนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เด็กนักเรียน  ขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”