สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1

อังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00–14.40 น. ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ ห้องอารีย์ ชั้น 22 ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงวิชาการ การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 1 กับ พลอากาศโท ดร.ธนพันธ์ุ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการด้านกระจายเสียง กสทช. พลโท ชำนาญ ช้างสาต กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นายภัทร พจน์พานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเน็ตเวิร์ค โซลูชั่นส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 (4 ปีที่ผ่านมา) สถานีวิทยุ ม.ก. (KURplus) เป็นสถานีวิทยุ AM ที่ได้รับการทดสอบในระบบวิทยุดิจิทัล (Digital Audio Broadcasting)แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสถานีวิทยุ ม.ก. ที่ได้เข้าไปร่วมโครงการทดลองทดสอบการออกอากาศวิทยุระบบดิจิตอล DAB+กับ สำนักงาน กสทช.และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยนำรายการที่ออกอากาศในระบบ AM ของสถานีวิทยุ ม.ก. เปลี่ยนเป็นการ Streaming เพื่อส่งสัญญาณไปเข้าในระบบวิทยุดิจิทัล นับเป็นสถานีวิทยุในระบบ AM แห่งแรกของประเทศไทย ที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้