สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ผ่านรายการวิทยุเด็ก

วันนี้ 26 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมบุคลากรสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าหารือกับ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน เกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ  ผ่านรายการวิทยุเด็ก ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเครือข่าย ม.ก. 4 ภูมิภาค และสื่อดิจิทัล ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โรงเรียน 4 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดังนี้ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านแม่โจ้  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง และโรงเรียนไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่