สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา จัดพิธีสระเกล้าดำหัวอดีตหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

19 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เวลาประมาณ 10:30 น. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ รวมถึง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยอาจารย์ปิติวุฒิ เจริญลาภ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โดย ท่าน ผอ.ณรงค์ ลุมมา และคณะครู ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ช่วงป๋าเวณีปีใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ได้จัดพิธีสระเกล้าดำหัว อ.สุนันท์ ละอองศรี และ ผศ.ดร.สุเมธ ศิรินิรันดร์ อดีตหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และอดีต ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ