สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๑๑ ส.ค. ๖๖ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก. รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยมีนายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ประธานในพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนตัวแทนผู้นำชุมชน ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมในพิธีฯ ประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มสักการะ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกกตัญญู ตลอดจนการแสดงของเด็กนักเรียนในกิจกรรมครั้งนี้