สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือโครงการปลูกป่า “ครอบครัวม.ก.”และภาคีเครือข่ายฯ ปี 2567

โครงการปลูกป่า “ครอบครัวม.ก.”และภาคีเครือข่ายฯ ปี 2567 ณ วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.  ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ  ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.,รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการ และทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือโครงการปลูกป่า “ครอบครัวม.ก.”และภาคีเครือข่ายฯ ปี 2567 ณ สวนดุษณี ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเกี่ยวข้อง

นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนฯ/ ประธานวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วง จ.เชียงใหม่ / อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยไร่ , นายบัญชาการ พลชมชื่น  คณะทำงานภาคประชาชนฯ/ประธานข่วงกำกึ๊ด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , ดร.ประทุม สุริยา คณะทำงานภาคประชาชนฯ/ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่สวนครูประทุม บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  และทีมงาน

โครงการปลูกป่า “ครอบครัวม.ก.”และภาคีเครือข่ายฯ ปี 2567 ณ วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พื้นที่กว่า 300 ไร่ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันปกป้องผืนป่า สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 และมีกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อระดมทุนสร้างแท้งค์น้ำ รวมถึงวางระบบท่อน้ำเพื่อหยุดไฟป่า ต้นไม้ที่ปลูก อาทิ สัก พะยูง ประดู่ มะค่าโมง สมอพิเภก มะขามป้อม ไผ่รวกแดง ไผ่รวกดำ เป็นต้น

“สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”