สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่า

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำโดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชนฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ
ขอเชิญร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างแท็งก์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่า

ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีฯ

ณ วัดพระพุทธบาทข่วงเปา หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โอนปัจจัยร่วมทำบุญ ได้ที่ ชื่อบัญชี วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ในนามคณะกรรมการวัด ดังนี้ พระเกียรติศักดิ์ ทิคุนันท์ และ นายอาทิตย์ เกษมศรี และ นางสาวพรรณวร ยาใจ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดแม่มาลัย เลขที่บัญชี ๔๕๘-๐-๗๘๕๕๒-๗
สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ LINE ID (หมายเลขโทรศัพท์) : ๐๙๘-๘๓๑-๓๘๒๖