สาธิตวิชาชีพ การทำกับดักแมลงวันทอง วิทยากร โดย ร.ต.ต.สุรชาติ สุรนิภา ผู้ฟัง “ครอบครัวมก.”

วันเสาร์ 6 ส.ค.65 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวมก.” ทุกเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ บ้านแม่แก้ด น้อยตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้ฟัง “ครอบครัวมก.” ทั้งเกษตรกร ผู้สูงอายุ นำสินค้ามาจำหน่าย ทั้งกล้าไม้พันธุ์ดี ผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เกษตรกรผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาเป็นกันเอง…

ทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนมีการสาธิตวิชาชีพ เสาร์ 6 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. เริ่มสาธิตการทำกับดักแมลงวันทองอย่างง่าย จากขวดพลาสติกใส โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ร.ต.ต.สุรชาติ สุรนิภา ผู้ฟัง “ครอบครัวมก.” นำขวดพลาสติก 2 ขวดมาตัดเอาส่วนบนของขวด ไปใส่ในขวดพลาสติกอีกขวด ที่มีขนาดเท่ากัน แล้วเจาะรู ขนาดเล็ก ครึ่งเซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยม รอบ ๆ ขวด จำนวน 3-4 รู สูงจากก้นขวด 1-2 นิ้ว ใส่ใบกะเพรา ขยี้ลงไปในขวดพลาสติก เพื่อใช้กลิ่นกะเพราล่อแมลงวันทองเข้าไปในขวด ใช้ลวดติดฝาขวด แล้วนำไปแขวนบริเวณต้นไม้ผล เพื่อล่อแมลงวันทอง พร้อมแจกเอกสารให้ผู้ร่วมชมการสาธิตนำไปฝึกปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ รักษาการผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ขอขอบคุณ วิทยากรจิตอาสา ร.ต.ต.สุรชาติ สุรนิภา “ครอบครัวมก.” มา ณ โอกาสนี้

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”
โทรศัพท์ 053-040-228