สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่อง หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ทั้ง ๔ กลุ่ม

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่อง หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น” ทั้ง ๔ กลุ่ม

คลิกที่ลิงก์ เพื่อดูรายชื่อ  https://drive.google.com/drive/folders/1QhR0wzw0JA5L8-Id0iHLUlOZnB94VHNy?usp=drive_link

กำหนดวันประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ กลุ่มละ ๑๐ คน ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประกาศผลวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ ประกาศผลวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน ประกาศผลวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ ประกาศผลวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
กำหนดวันและสถานที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดชลบุรี
กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดสงขลา