สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยัน ทุกเขื่อนในพื้นที่ปลอดภัยมั่นคงดี หลังมีเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 6.4

สำนักงานชลประทานที่ 1 ยืนยันสถานภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ อยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย หลังแผ่นดินไหวที่เมียนมา (Myanmar) ขนาด 6.4             

เชียงใหม่ 17 พ.ย.- จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา (Myanmar) ความรุนแรงขนาด 6.4 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 100 เมตร ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ สามารถรับรู้ได้ถึงในหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่านและกรุงเทพฯ นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สั่งการโครงการชลประทานในพื้นที่ได้เร่งสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อรายงานข้อมูลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

ทั้งนี้นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล(เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรงดี แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อน ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ที่ผ่านมาเคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเป็นประจำ แต่มีขนาดไม่รุนแรงจนไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือรับรู้ได้เพียงเล็กน้อย

ด้านนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่เดินสำรวจด้วยสายตา บริเวณ 3 จุด ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา(เขื่อนฝั่งขวา ฝั่งซ้ายและเขื่อนหลัก) ไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งรอยแตกและการรั่วซึม เขื่อนอยู่ในสภาวะปกติและปลอดภัยดีพร้อมกันนี้ นายศุภมิตร กฤษณมิตร หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รายงานสภาพความมั่นคงของเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหว เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนหลัก เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่ทะลบหลวง อ่างห้วยแม่ฮ่องสอนและเขื่อนโป่งอ่อน พบว่า เขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่ในสภาวะปกติปลอดภัย ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อน ซึ่งเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานชลประทานที่ 1 มีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงทุกแห่ง เขื่อนมีการตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แม้ในยามปกติที่ไม่มีภัยพิบัติ.