เดินหน้าจัดเมล็ดพันธุ์ผักมอบผู้สูงวัย ภายใต้ภารกิจ ‘เกษตรภิรมย์’

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านที่ 13 และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านที่ 28 พร้อมด้วย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายถวิล สุวรรณมณี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. และบรรณาธิการข่าวอาวุโส เข้าร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ในประเด็นขอความร่วมมือด้านการอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์พืช ที่ทางคณะเกษตร มก.กพส. มีอยู่ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณทั่วประเทศและเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับรับประทานเอง หรือปลูกเพื่อเป็นงานอดิเรก หรือสำหรับทำเป็นอาชีพเกษตรให้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เกษตรภิรมย์ที่ปลายแห่งชีวิต” โดยความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทางสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค จะเป็นผู้ดำเนินการนำเมล็ดพันธุ์พืชไปแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีความต้องการ

ทั้งนี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังได้มีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมโครงการครอบครัวพอเพียง จากนั้นในภาคบ่ายคณะของอดีตอธิการบดีฯ ได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนด้วย.