สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2567) ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2567) ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

วันพุธ 12 มิ.ย. 67 เวลา 08.49 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุม.ก. และรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ มอบหมายทีมงานสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ เพื่อขนต้นกล้าพันธุ์ไม้ ทั้งไม้สัก ประดู่ พะยูง มะค่าโมง มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก ไผ่ เป็นต้น จำนวน 2,750 ต้น  ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวนิดา ทองนุช หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์รถหกล้อ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ และผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความอนุเคราะห์ พร้อมกับทีมงานจิตอาสาของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายทีมงานจิตอาสามาช่วยขนกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 2,750 ต้น มาอนุบาลต่อ ณ สวนดุษณี (สวนคุณลุงอาทิตย์ เกษมศรี) คณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนนำไปปลูกในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณป่ารอบวัดพระพุทธบาทข่วงเปา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมทำความดีถวายในหลวง ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และลดภาวะโลกร้อน ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างแท้งค์น้ำและวางระบบน้ำเพื่อดับไฟป่า

ทั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดย นายอาทิตย์ เกษมศรี คณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ คณะกรรมการวัดพระพุทธบาทข่วงเปา ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกไม้ผลจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน (พ.ศ.2567) ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

ส่วนภาคบ่ายมีการประชุมหารือแนวทางการปลูกป่าในพื้นที่บริเวณรอบวัดพระพุทธบาทข่วงเปา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานด้านกรมป่าไม้เข้ามาร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างถูกต้อง

โดยทีมงานสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ร่วมสัมภาษณ์คณะกรรมการปลูกป่าในครั้งนี้เพื่อออกอากาศประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ AM STEREO ความถี่  612 กิโลเฮิรตซ์ ภาคเหนือหรือรับชมทั้งภาพและเสียงได้ที่ www.kurplus612.com,Facebook,Youtube สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ,วิทยุดิจิตอล Radio DAB+ สถานีวิทยุม.ก.พร้อมเครือข่ายฯ ม.ก. 4 ภูมิภาคทั่วประเทศและออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

“สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”