เสาร์ 3 กันยายน 2565 สาธิตวิชาชีพ:การขยายพันธุ์ไม้ผล โดยวิทยากรจิตอาสา คุณจรูญ กันทา ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.”

เสาร์ 3 กันยายน 2565 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.”   ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป   วันเสาร์แรกทุกเดือนมีการสาธิตวิชาชีพ  เวลา 09.30 น.   ครั้งนี้มีการสาธิตขยายพันธุ์ไม้ผล : การติดตามะม่วงและตอนกิ่งมะนาว  โดยวิทยากรจิตอาสา  คุณจรูญ กันทา  ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.”  ผู้มีประสบการณ์ด้านการขยายพันธุ์ไม้ผลแบ่งปันความรู้

ในการนี้  ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ รก.ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ขอขอบคุณวิทยากรจิตอาสา มา ณ โอกาสนี้

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ขอเชิญ “ครอบครัวม.ก.”และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก. ”  ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ บ้านแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ “ครอบครัวม.ก.” นำสินค้าเกษตรมาจำหน่าย กล้าไม้พันธุ์ดี  ผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เกษตรกรผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาเป็นกันเอง..ขอเชิญมาอุดหนุนสินค้าเกษตรกันได้ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรร่วมกัน

” สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”