แผนที่/ช่องทางการติดต่อ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (KU RADIO PLUS)

  • เลขที่ 301/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-สันทราย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  • 053-040228
  • kucm2radio@gmail.com