หน้าหลัก

  • ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรมใหม่ๆเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชาวบ้าน พร้อมมอบวิทยุให้กับกลุ่มผู้ฟังสมาชิกครอบครัว มก.ด้วย

หารือโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ smart farmer ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่สานต่อเจตนารมณ์แจกวิทยุทรานซิสเตอร์ ให้ผู้ฟังวิทยุไว้รับองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารสำคัญในทุกสถานการณ์ทั้งยามปกติและภัยฉุกเฉิน ที่เดียวของต้นแบบโรงเรียนเกษตรทางอากาศเชียงใหม่

ผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.ก. และมูลนิธิ มก. หารือขยายความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าพัฒนานำสุดยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและประชาชน ผ่านทุกแพลตฟอร์มวิทยุ ม.ก.

  • ข่าวทั่วไป